Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Szydłowieckiego, podczas której zostanie wybrany nowy starosta szydłowiecki. Oprócz starosty radni wybiorą wicestarostę powiatu szydłowieckiego oraz członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu. Sesja odbędzie się 31 stycznia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Podajemy porządek obrad sesji Rady Powiatu Szydłowieckiego 31 stycznia:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu
 5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji
 6. Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Powiatu za 2023 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii pw. św. Mikołaja w Wysokiej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2024-2032
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2024
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Starosty Szydłowieckiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu w Szydłowcu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu w Szydłowcu
 14. Sprawy różne
 15. Zamknięcie sesji.