Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Lipienieckiej Małej w gminie Jastrząb, otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności na zakup potrzebnego sprzętu gaśniczego.

Z powodu licznych pożarów, węże i tłumice, z których korzystamy zostały uszkodzone”. Dzięki wsparciu finansowemu byliśmy wstanie zakupić nowe, które uzupełnią braki spowodowane licznymi działaniami ratowniczo – gaśniczymi” – powiedzieli strażacy z jednostki.

Ochotnicy dziękuję za okazane wsparcie. Nowe wyposażenie zostało już zamontowane w samochodach. Gotowość bojowa OSP w Woli Lipienieckiej Małej została w pełni przywrócona.

Wysokość dofinansowania wyniosła 7570,00zł.

Dziękujemy za okazane wsparcie. Nowe wyposażenie zostało już zamontowane w samochodach. Gotowość bojowa OSP w Woli Lipienieckiej Małej została w pełni przywrócona. Wysokość dofinansowania wyniosła 7570,00 zł.