Wczoraj odbył się odbiór budynku szatniowo sanitarnego w Jastrzębiu, zlokalizowanego na działkach przy boiskach sportowych.

W ramach inwestycji został wybudowany budynek parterowy o powierzchni całkowitej 253,99 m², w skład którego wchodzą m.in.: szatnie z węzłem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie porządkowe, wiatrołap, umywalnia itp. Został także wydzielony zespół WC dostępny niezależnie z zewnątrz. Zakres prac obejmował również wykonanie ogrzewania elektrycznego, przyłącza elektrycznego i sanitarnego oraz zainstalowano panele fotowoltaiczne. Ponadto wykonano infrastrukturę towarzyszącą tj. parking dla samochodów osobowych 10 stanowisk, ciągi piesze i pieszo jezdne. Dzięki inicjatywie Burmistrza Jastrzębia wykonano i zrealizowano projekt budowlany jak również uzyskano pozwolenie na budowę budynku.

Gmina Jastrząb pozyskała dofinansowanie z programu Polski Ład. Wkład własny Gminy wynosił 161 794,63 zł. Wartość całkowita zadania to 1 617 946,34 zł. Nowo wybudowany budynek będzie służył sportowcom i mieszkańcom gminy.

Będzie to miejsce tętniące życiem. Na boiskach odbywają się regularne zajęcia sportowe, nie tylko tutejszego lokalnego klubu sportowego KS Jastrząb ale także zajęcia młodszych miłośników sportu. Ponadto z obiektu będą korzystać stałe grupy zawodników dorosłych, seniorów oraz młodzieży szkolnej. Można będzie również organizować wiele imprez sportowych. Obiekt ten będzie miał duże znaczenie dla rozwoju sportu w lokalnym środowisku.

W odbiorze wzięli udział: burmistrz Jastrzębia Andrzej Bracha, przewodniczący rady miejskiej Sławomir Bińkowski, Wiceprzewodniczący Wojciech Warso, sekretarz gminy Agnieszka Dąbrowska, pracownicy Urzędu Miejskiego, wykonawca budowy Paweł Wiatrak oraz inspektorzy nadzoru. Realizacja przedmiotowego zadania trwała rok czasu.Info foto i wideo: Urząd Miasta w Jastrzębiu