12 października odbył się odbiór zadania „Budowa oświetlena ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu”.

Komisja w składzie: Michał Kwiatek, Mariusz Sokołowski oraz Ireneusz Szklarski, przy udziale wykonawcy Lesława Czarneckiego i przedstawiciela wykonawcy Emilii Podsiadłej stwierdziła wykonanie robót zgodnie z ustalonym zakresem prac.

Zadanie to obejmowało instalację 17 lamp oraz podłączenie ich do rozdzielni. Koszt inwestycji to 61119,50 zł brutto. Wykonawcą była firma „BUDROMEX RADOM”.

To jeszcze nie koniec prac na deptaku łączącym zalew z Rynkiem Wielkim. Kolejne zmiany przed nami, a szczegółowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz w gminnych mediach społecznościowych.

info: UM Szydłowiec