Wykonanie prac remontowych jest możliwe dzięki wsparciu płynącemu od ludzi dobrej woli. Pogorzelcy zostali m.in. objęci pomocą MOPS-u, który przekazał im zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego z przeznaczeniem na remont. W kwietniu Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Członek Zarządu Powiatu Karol Siebyła odwiedzili mieszkańców wsi Łazy, aby zapoznać się z postępami prac przy odbudowie domu i przekazać 3 tysiące złotych od anonimowego darczyńcy. W spotkaniu tym uczestniczyli również: Arkadiusz Sokołowski – radny Rady Miejskiej i sołtys wsi Łazy – Jan Karpeta oraz Dorota Jakubczyk – przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Szydłowcu, która również pomaga pogorzelcom.

Są kolejne dobre wiadomości. Na specjalną prośbę Burmistrza Artura Ludwa w sprawie przyznania pomocy ze środków finansowych ogólnej rezerwy budżetu, wystosowaną w marcu br. do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, poszkodowana rodzina otrzyma dotację celową na zakup materiałów budowlanych i sfinansowanie prac związanych z remontem. Wiadomość o wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie przez Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego wpłynęła do ratusza w poprzednim tygodniu, a pieniądze w ciągu kilku dni trafią do potrzebujących.

To budujące, że w przypadku nieszczęścia możemy liczyć na pomoc drugiego człowieka. Cieszy również zrozumienie i dobra współpraca na różnych szczeblach samorządu oraz w jednostkach państwowych. Serdeczne podziękowania dla Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz i Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.