Biały puch przykrył nasze miasto, malując inspirujące widoki. W mediach pojawiały się informację o marznących opadach i śniegu. Czy wszyscy przygotowaliśmy się na pierwsze oznaki zimy, czy może niektórych jej nadejście zaskoczyło? Pisaliśmy o zmianie opon, a dziś o tym co na drogach.

Urząd Miejski w Szydłowcu w dniu wczorajszym zareagował – „robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zima nie zaskoczyła drogowców. Od godziny 5 rano nasze służby komunalne walczą ze skutkami intensywnych opadów śniegu i marznącego deszczu na gminnych drogach i chodnikach.” – oznajmiają władze gminy.

Podobnie, jak w latach ubiegłych za odśnieżanie odpowiadają pracownicy Urzędu Miejskiego.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące konieczności interwencyjnego odśnieżenia lub posypania fragmentów dróg gminnych można zgłaszać bezpośrednio do Referatu Zarządu Dróg pod numerem 48 617 86 67 w godzinach 7-15 lub pod całodobowym numerem interwencyjnym Gminy Szydłowiec: 600-223-615.

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje jednocześnie, że na terenie miasta znajdują się drogi:

  • powiatowe, zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych
  • wojewódzkie, zarządzane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • krajowa S-7 wraz z drogami serwisowymi, zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypominamy również, że do obowiązku właścicieli nieruchomości należy usunięcia śniegu, lodu oraz błota z chodników przyległych do nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W utrzymaniu gminy są także fragmenty dróg wybudowanych w ramach budowy trasy S-7 tj. dróg które leżą w ciągu dróg gminnych:

  • odcinek drogi DGP-BN w km 0+0,12 do km 0+322,50 w miejscowość Chustki,
  • odcinek ulicy Jastrzębskiej (stary przebieg dr wojewódzkiej 727) DDP-07 w km 0+000 do km 0+0,047,92 oraz DDL-09 w km 0+178,15 do km 0+384,16 w miejscowości Szydłowiec,
  • odcinek ulicy Iłżeckiej DDP-08A w km 0+000 do km 0+209,72 oraz DDL-10A w km 0+390,14 do km 0+429,50 w miejscowości Szydłowiec,
  • odcinek ulicy Hubala DGP-09 (SP-09A) w km 0+000 do km 0+175,57 w miejscowości Szydłowiec,
  • odcinek ulicy Kościuszki (przed wjazdem na łącznice P1-LA i P1-LB – wiadukt WD-18) DDP-09C SP-09 w km 0+000 do km 0+031w miejscowości Szydłowiec ,
  • odcinki dróg DGP-10A (SP-10A) od km 0+000 do km 0+495,40 i DGP-10B (SP-10B) w km 0+000 do km 226,63 w miejscowości Wola Korzeniowa.

Ciekawi nas wasza opinia, jak od wczoraj korzysta się Wam z dróg naszego miasta przy tej aurze? Zachęcamy do zgłaszania każdego odcinka drogi, który jest utrudniony w funkcjonowaniu po przez m.in. zalegający śnieg czy zlodowacenie.

info i foto: Urząd Miasta w Szydłowcu