Klasy ochrona granicy państwowej są dobrze znane lokalnej społeczności. Dzięki współpracy  ze Strażą Graniczną szkoła organizuje  wycieczki programowe na lotnisko Okęcie oraz obozy szkoleniowe w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Koszalinie.  W styczniu bieżącego roku  podpisana została umowa o współpracy między Dyrektorem Zespołu Szkół im. Kop w Szydłowcu i komendantem Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie. W trakcie obozów szkoleniowych uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

− historia formacji granicznych;

− musztra indywidualna i zespołowa;

− kontrola ruchu drogowego;

− zatrzymanie osoby przy użyciu psa służbowego;

− kontrola ruchu granicznego, sprzęt używany do kontroli dokumentów;

− wybrane elementy techniki kryminalistycznej;

− teleinformatyka;

− udzielanie pierwszej pomocy;

− ćwiczenia w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego.

− techniki interwencji.

Kilka razy w roku organizowane są zajęcia specjalistyczne z technik interwencji i samoobrony, strzelectwa, musztry, oraz psychologii prowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Młodzież uczestniczy w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Straż Graniczną między innymi w uroczystych ślubowaniach funkcjonariuszy Straży Granicznej w Muzeum Powstania Warszawskiego, w uroczystościach związanych z obchodami Święta Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, w konferencjach popularnonaukowych.

Bardzo często Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży  Granicznej  pomagają uczniom przygotować się do testów kompetencyjnych i rozmów kwalifikacyjnych do służby. Oprócz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, uczniowie  uczą się języka rosyjskiego lub niemieckiego. Troje absolwentów tej klasy zostało w tym roku przyjętych do służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Klasy ogólnopolicyjne uczestniczą w akcjach i zajęciach specjalistycznych organizowanych przez Powiatową Komendę Policji w Szydłowcu, mają zajęcia z funkcjonariuszem policji oraz – tak jak klasa ochrona granicy państwowej – mają przywilej noszenia munduru w szkole.

Klasa strażacka będzie nowym kierunkiem mundurowym od roku szkolnego 2012/2013. Zajęcia w tej klasie będą wzorowane na pozostałych, cieszących się niezmienną popularnością klasach mundurowych. Klasa strażacka to oferta dla wielu młodych ludzi sympatyzujących i pragnących podążać za tradycją zawodowych i ochotniczych straży pożarnych ofiarnie służących lokalnej społeczności. Oprócz podstaw psychologii, nauki niezbędnej w zastosowaniu praktycznym w sytuacjach kryzysowych, sugerowanym rozszerzeniem w tej klasie będzie chemia.

Uczniowie wszystkich klas licealnych realizują zgodnie z reformą programową we wszystkich szkołach takie same przedmioty  w zakresie podstawowym. Dodatkowo muszą wybrać od 2 do 4 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. Sugerowane rozszerzenia:

− w klasie ochrona granicy państwowej: język angielski i historia

− w klasie ogólnopolicyjnej: język angielski i wiedza o społeczeństwie

− w klasie strażackiej: język angielski i chemia

W klasie pierwszej uczniowie będą mieli możliwość zmiany rozszerzenia.

Pełna oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki w roku szkolnym 2012/2013 dostępna pod adresem internetowym http://www.szydlowiecpowiat.pl w zakładce Edukacja