Wieś sołecka położona około 17 km na północ od Szydłowca drogą powiatową 34483, połączona na wschód z Orońskiem przez Zaborowie (droga 34484).

Wieś zamieszkuje około 150 mieszkańców. Zygmunt Siemieński na sejmie w 1775 roku otrzymał pozwolenie na założenie miasta zwanego Zygmuntowem, które powstało na pustkowiu, zwanym „Czerwona ziemia.” Mimo, że miasto otrzymało liczne przywileje z niewiadomych powodów nie rozwijało się i już około 1816 roku przestało istnieć. Czerwone zabarwienie gruntu, pochodzące od rud żelaza, według miejscowych wierzeń powstało z powodu krwi, która pozostała po stoczonej tu niegdyś krwawej bitwie. Kiedy ponownie na tych polach zostanie stoczona walka Polska odzyska niepodległość. We wsi znajdują sie ruiny młyna i pałacu.