W czwartek 12 września w Starostwie Powiatowym w Radomiu strażacy z całego regionu radomskiego podpisali umowy na dofinansowanie zakupów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podpisali umowy w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. Uroczystość odbyła się w obecności parlamentarzystów: ministra Marka Suskiego i poseł Anny Kwiecień oraz starosty radomskiego Waldemara Trelki. Anna Król, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała 39 umów na zakup samochodów oraz specjalistycznego sprzętu z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

To już kolejne dofinasowanie dla strażaków, które przekazuje Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Tym razem podpisano umowy z 8 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu szydłowieckiego, radomskiego, lipskiego, białobrzeskiego, grójeckiego oraz zwoleńskiego  na łączną kwotę dotacji 2 miliony 404 tysiące złotych, jak również 31 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę prawie 850 tysięcy zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu,  otrzymała dotację na kwotę 260 tysięcy złotych, co pozwoli naszej jednostce w zakupić nowy wóz ratowniczo – gaśniczy!

Oprócz tego z  terenu powiatu szydłowieckiego dofinansowania otrzymały:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie – Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego – 29 700,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej – Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego  – 29 970,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze – Zakup sprzętu ratowniczego i i umundurowania specjalnego – 29 997,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu – Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla jednostki – 30 000,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie – Zakup nowoczesnego wyposażenia dla jednostki – 30 000,00 zł
 • Powiat Szydłowiecki – Zapobieganie żagrożeniom środowiska i poważnym oraz usuwanie ich skutków
  poprzez zakup sprzętu ratowniczego – 29 700,00 zł
 • Gmina Chlewiska – Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich
  skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla pięciu jednostek OSP – 29 638,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Orońsku – Zapobieganie zagrożeniom środowiska i oważnym awariom oraz usuwanie ich
  skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego  – 27 962,29 zł

foto i info: radompowiat.pl