W Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na „112” są przyjmowane przez operatorów Centów Powiadamiania Ratunkowego.

Co to jest „112”?

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Kiedy dzwonić na „112”?

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.: pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, w przypadku użycia przemocy, nagłe omdlenia i utrata świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie, przypadki porażenia prądem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję, inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Ponad 3 miliony – tyle zgłoszeń w 2014 r. odebrali operatorzy numeru alarmowego 112 w województwie mazowieckim. Aż 45 proc. z nich stanowiły połączenia zbędne i pomyłkowe. Odsiew fałszywych połączeń to jedna z głównych zalet uruchomienia centrów powiadamiania ratunkowego. CPR-y obsłużyły każdą dzwoniącą osobę, średni czas oczekiwania na połączenie wynosił 11 sekund.

Od listopada 2013 r. w województwie mazowieckim – jako jedynym w Polsce – działają dwa centra powiadamiana ratunkowego. Obsługują w sumie 15 proc. zgłoszeń w skali kraju. CPR w Radomiu zatrudnia 71 operatorów (13-14 na zmianie), którzy odbierają połączenia z województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy. W ciągu doby przyjmuje 3,5 – 5,5 tys. zgłoszeń a zarządzany jest przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Połączenia ze stolicy obsługuje CPR zarządzany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (BBiZK). Pracuje w nim 40 operatorów (8 na zmianie), którzy przyjmują ponad 3 tys. zgłoszeń na dobę.

st. kpt. Bartłomiej Wilczyński

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP

            w Szydłowcu