Wzruszającym momentem była wypowiedź jednej z pacjentek, Pani Laury, która w imieniu wszystkich podopiecznych dziękowała gościom za przybycie, ale przede wszystkim za ciepło, które czuć na korytarzach po remoncie i termomodernizacji budynku ZPO. Dziękowała dyrektor Jadwidze Matrackiej za opiekę, ale też wytrwałość i cierpliwość w zmaganiach biurokratycznych.

Słowa podziękowania popłynęły też w stronę lekarza, pielęgniarek, rehabilitantek i salowych. Popłynęły łzy wzruszenia.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego życie – 13 maja 1992. Światowy Dzień Chorego, jak mówi bp Kazimierz Górny jest po to by zachęcić do życzliwości dla człowieka cierpiącego i do wdzięczności wobec pracowników służby zdrowia. Jest to też okazja by zachęcić do czynnego wolontariatu.

Święto obchodzone jest każdego roku 11 lutego.