W niedzielę 2 czerwca podczas mszy świętej o godzinie 12, parafianie parafii św. Zygmunta w Szydłowcu podziękowali swojemu proboszczowi.

Podczas mszy koncelebrowanej przez naszego rodaka arcybiskupa Wacława Depo metropolitę częstochowskiego, dziękowano za 27 lat posługi na stanowisku proboszcza ks. dziekana Adama Radzimirskiego, który w tym roku obchodzi 48. rocznicę święceń kapłańskich.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. abp Wacław Depo, przypominając zasługi i pracę, którą w Szydłowcu wykonał ks. Adam.

Proboszcz szydłowieckiej parafii to postać zasłużona dla lokalnej społeczności, a także dla zabytkowej szydłowieckiej świątyni, w której renowację włożył wiele serca i siły.

Ks. Adam Radzimirski z dniem 30 czerwca 2019 roku zamierza przejść na emeryturę. Rezygnację z powodów zdrowotnych złożył już na ręce ordynariusza diecezji radomskiej bp Henryka Tomasika. Nie znamy jeszcze następcy. Teoretycznie nowego proboszcza możemy poznać już z początkiem lipca, choć moment ten może się wydłużyć.

Bezpośrednio po mszy świętej kilka słów do zebranych skierował jubilat, który podziękował arcybiskupowi Depo za obecność, a także wyraził nadzieję, „że jeszcze trochę pożyje”. W momencie kiedy obowiązki w szydłowieckiej parafii przejmie nowy proboszcz, ks. dziekan Radzimirski będzie tytułowany jako „ksiądz senior”. Całkiem niedawno na terenie plebanii postawiony został „Dom księdza seniora”, który będzie służył odchodzącemu na emeryturę ks. Adamowi, a także kolejnym księżom o czym wspomniał w kazaniu ks. Wacław Depo.

Uroczystość zakończona została bardzo długą kolejką chętnych, aby osobiście złożyć życzenia i podziękować księdzu proboszczowi. Dziękowali przedstawiciele władz samorządowych, grup działających przy parafii, parafianie itp.

My ze swojej strony ks. Adamowi składamy najlepsze życzenia z okazji 27 – lecia probostwa w Szydłowcu oraz 48-lecia święceń kapłańskich!