W porozumieniu z Gminą Orońsko Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie podjął się opracowania koncepcji i założeń utworzenia w Orońsku Parku Archeologicznego chroniącego orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego.

Zadanie to wykonał zespół naukowców: Artur Jedynak, Karol Kerneder, Zbigniew Kubiatowski, Magdalena Nowak, Dagmara H. Werra pod kierownictwem Katarzyny Kerneder Gubała.

Podczas spotkania, które odbyło się 10 października w Warszawie Katarzyna Kerneder-Gubała wraz z zespołem zaprezentowała koncepcję parku.

Koncepcja zawiera utworzenie parku archeologicznego na wydzielonym pasie gruntu szkółki leśnej należącej do Nadleśnictwa w Radomiu. Na tym terenie od kilku lat prowadzone są badania naukowe. Odkryto tam kopalnie krzemienia czekoladowego, które były eksploatowane 12800 lat temu.

Planuje się posadowienie pawilonu ochronnego nad wykopem połączonego ze ścieżką edukacyjną oraz budynkiem wystawienniczo-konferencyjnym i punktami informacyjnymi.

Podczas rozmów uzgodniono, że należy określić i podjąć działania związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie powołania parku kulturowego i przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uregulowanie praw własnościowych terenu objętego parkiem.

Za uzasadniony uznano pomysł wcześniejszego udostępnienia dla zwiedzających części terenu z kopalni krzemienia czekoladowego ramach ścieżki dydaktycznej po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i infrastruktury technicznej.

Przedstawiciele Gminy Orońsko zapoznali zebranych z założeniami europejskiego programu,,Rustik”, w którym uczestniczy Gmina Orońsko. Program ten może być bardzo pomocny w promocji, realizacji i utworzeniu Parku Archeologicznego w Orońsku.
Info i foto: Gmina Orońsko