Dzień 16 listopada 2017 pozostanie na długo w pamięci dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 Mali Odkrywcy z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.

Tego dnia, w grupie „Żabek” odbyła się bardzo ważna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Przybyli zaproszeni goście – rodzice, Marek Artur Koniarczyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu, Aneta Furmańska – dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, Jadwiga Kopycka – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Anna Adamiec- Przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Mali Odkrywcy z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, których przywitała dyrektor Teresa Malmon.

Rozpoczęła się część artystyczna – dzieciaki śpiewały piosenki, mówiły wierszyki, tańczyły – wszyscy zebrani zobaczyli jak dużo już potrafią. Po części artystycznej dzieci składały przysięgę, że od dzisiaj będą prawdziwymi przedszkolakami, zawsze uśmiechniętymi, grzecznymi, szanującymi zabawki. Następnie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania mówiąc słowa „Pasuję Cię na przedszkolaka”. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Rodzice też mieli swoją ważną chwilę – przyrzeczenie Rodzica Przedszkolaka. W niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia, niejedno serce pękało z dumy jak nasze nowe przedszkolaki – Mali Odkrywcy – pięknie potrafią występować.

foto i info: Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi