15 grudnia podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych zostało kilka personalnych uchwał, zmieniających funkcje niektórych radnych.

Pierwszym punktem poddanym pod obrady było przyjęcie rezygnacji radnej Doroty Jakubczyk z funkcji wiceprzewodniczącej. Zanim doszło do głosowania o głos poprosił radny Marek Artur Koniarczyk.

Życie samorządowe jest jak książka składająca się z rozdziałów i właśnie zakończył się jeden rozdział w którym wspólnie uczestniczyliśmy. Te 8 lat było dla nas bardzo owocne, była to dobra kadencja. Chciałbym podziękować za pełne zaangażowanie i troskę o mieszkańców gminy Szydłowiec. Chciałbym przypomnieć jedną ważną rzecz, że samorząd to wspólnota mieszkańców i ona jest niezależna od władz państwowych i lokalnych i sama decyduje o rozwiązywaniu wszelkich problemów, dlatego samorząd powinien składać się z ludzi, którzy rozumieją ideę samorządu, a nie z takich którzy wypełniają lojalnościowe polecenia. Samorząd powinien łączyć a nie dzielić. Jako radni powinniśmy zawsze starać się realizować idee samorządu jako wspólnoty wszystkich mieszkańców. Powinniśmy uczciwie rozmawiać o problemach, które dotyczą naszej gminy. Dokonania wiceprzewodniczącej Doroty Jakubczyk mam nadzieję zostaną pozytywnie ocenione. Chciałbym przypomnieć wszystkim radnym słowa „Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Po wypowiedzi radnego Koniarczyka do dyskusji włączyła się radna Grażyna Rycerska, która zapytała radną Dorotę Jakubczyk czy może przybliżyć radnym powód dla którego rezygnuje z funkcji wiceprzewodniczącej. „Przecież Pani tak wychwalała Pana burmistrza, o co tutaj chodzi?” – pytała radna Rycerska.

Wszystkie szczegóły napisałam w uzasadnieniu, nie będę tego rozszerzać. Taką decyzję podjęłam już dużo wcześniej, w końcu przyszedł taki czas. Zdania o Panu burmistrzu nie zmieniam, ale takie jest życie. Prosiłabym tylko o jedno, aby uszanować to i nie wpływać na moich przełożonych co do pewnych decyzji bo to i tak nic nie da. Myślę, że jestem uznawana w swoim środowisku przez radnych powiatowych i te decyzje nie wpłyną na inne decyzje, zapewniam państwa. Jeszcze raz proszę o zachowanie umiaru i taktu w tej sprawie, bo ja tak się zachowuje. Nie udzielam wywiadów, nie komentuje, więc proszę, aby to uszanować.” – tłumaczyła radna Dorota Jakubczyk.

Podziękowania za współpracę radnej Dorocie Jakubczyk złożył również wiceprzewodniczący Marek Plewa, licząc na dalszą udaną współpracę.

Głos zabrał burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który podziękował radnej za współpracę, a także zapewnił, że zachowuje w tej sprawie takt i nie komentuje tej decyzji.

W następnej kolejności radni przeszli do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Radny Arkadiusz Sokołowski zgłosił kandydaturę radnego Pawła Surdego. W głosowaniu tajnym radny Paweł Surdy został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Szydłowcu stosunkiem głosów: za 8, przeciw 5, 0 wstrzymujących się.

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głos zabrał nowy wiceprzewodniczący Paweł Surdy:

Dziękuję wszystkim, którzy mnie poprali i powierzyli mi funkcję wiceprzewodniczącego. Zgłaszając moją kandydaturę radny Arkadiusz Sokołowski wypowiedział się o mnie w samych superlatywach, ale co najważniejsze powiedział, że jestem osobą godną zaufania. Wiem dobrze o tym, że zaufania to cecha którą zdobyć jest bardzo ciężko, czasem trzeba długo pracować żeby zdobyć czyjeś zaufanie. Są to dla mnie słowa budujące, ale i motywujące do tego by Was nie zawieźć i byśmy razem dochodzili do wspólnych kompromisów. Na początku sesji radny Marek Artur Koniarczyk przypomniał nam czym jest samorząd i praca w samorządzie trudno nie zgodzić się z tym co powiedział. Chciałbym dodać do tego, że praca w samorządzie to też sztuka kompromisu. Mam nadzieję, że współpracując razem będziemy podejmować decyzje, które będą korzystne dla naszych mieszkańców i dla naszej gminy.

W dalszej części sesji Rady Miejskiej dokonano kilku roszad w składach komisji w związku z objęciem przed Jadwigę Kopycką funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej, podczas ostatniej sesji.

Przewodnicząca Kopycka złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Edukacji, a także z członkowska w komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji. Nową przewodniczącą Komisji Edukacji radni wybrali radną Wioletę Turek.

Po zakończonych głosowaniah głos zabrał radny Koniarczyk, który zapytał obecną na sali mecenas o to, czy podjęte już uchwały nie powinny posiadać opinii komisji stałych, wspomniał, że komisje obradowały bezpośrednio przed sesją, ale projekty uchwał nie były tam przedstawiane.

Mecenas stwierdziła, że projekty tych uchwał nie powinny być opiniowane, podając odpowiednie paragrafy mówiące o takiej sytuacji.

Następna sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu bezpośrednio przed zakończeniem 2022 roku, 29 grudnia. Początek sesji o godzinie 10.00. Będzie to jedna z najważniejszych sesji w roku czyli tzw. „budżetowa”

Porządek sesji 29 grudnia 2022 r.