Nieefektywne energetycznie piece są jedną z przyczyn złego stanu powietrza w sezonie grzewczym. Dlatego Fundusze Europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przeznaczane są m.in. na wymianę takich urządzeń.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu siedmiu projektów, których założeniem jest modernizacja przydomowych kotłowni – wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych na bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia mieszkańców.

Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. W wyniku jego rozstrzygnięcia w sumie 9,7 mln zł dofinansowania z UE i środków krajowych uzyska siedem projektów. Wśród beneficjentów jest Gmina Szydłowiec.

To dobra wiadomość dla nas wszystkich, a szczególnie dla właścicieli 64 gospodarstw domowych, którzy w zeszłym roku zadeklarowali chęć modernizacji kotłowni.

Dzisiaj już wiemy, że po spełnieniu wymaganych kryteriów, otrzymają dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach zadania : „ Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec.

Całkowita wartość projektu : 1.853.148,60. Kwota pozyskana przez gminę Szydłowiec to 1.389.861,45 zł.