21 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Brandta w Orońsku odbyło się uroczyste podsumowanie cyklu szkoleń dla pracowników kultury i sportu.

Cykl szkoleń dla pracowników kultury i sportu trwał od marca do października tego roku. W tym okresie odbywały się szkolenia i warsztaty stacjonarne w świetlicach na terenie gminy Orońsko, jak też wyjazdy szkoleniowe i studyjne w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Podsumowanie prowadzili: Roman Woźniak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku i Milena Szymańska – kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego Urzędu Gminy w Orońsku.

Po wstępnym przywitaniu przez prowadzących, wójt gminy Henryk Nosowski przywitał zaproszonych gości i uczestników spotkania indywidualnie w osobach:

 • Tadeusz Piętowski – dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu
 • Beata Prokop-Gos – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brandta w Orońsku
 • Arkadiusz Sokołowski – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”
 • Józef Bakuła – sekretarz gminy Orońsko
 • Elżbieta Sasin – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku

Pracowników i uczestników szkoleń z Urzędu Gminy w Orońsku zajmujących się kulturą i sportem:

 • Annę Muszyńską i Iwonę Kozieł ze świetlicy w Orońsku
 • Małgorzatę Lasotę ze świetlicy w Łaziskach
 • Małgorzatę Komar ze świetlicy w Tomaszowie
 • Dorotę Gawor ze świetlicy w Zaborowiu
 • Kamila Śledź – animatora Sportu
 • animatorkę Małgorzatę Karkosz wraz ze swoimi współpracownikami prowadzącymi szkolenia
 • Martę Łabęcką z Piotrem Piasta i Radosławem Kowalikiem,
 • Mariannę Michałowską – artystkę Rękodzieła – mieszkankę Łazisk w gminie Orońsko
 • Agnieszkę Banaszczyk – florystkę właścicielkę kwiaciarni „Czuję Miętę” w Szydłowcu
 • Eugeniusza Kopcińskiego – Redaktora gazety Głos Radomski

Wójt serdeczne powitanie skierował do uczniów klas VII i VIII wraz z opiekunami klas z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Brandta w Orońsku, którzy zaproszeni zostali po to, aby zobaczyli w jaki sposób przebiegały szkolenia i jaka ofertę przygotowały dla nich świetlice.

Po przywitaniu gości Roman Woźniak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wprowadził wszystkich uczestników do tematyki spotkania. Opowiedział o historii, diagnozie i pomyśle dotyczącym cyklu szkoleń.

Po przedstawieniu struktury spotkania przedstawiona została animatorka i edukatorka Małgorzata Karkosz, która prowadziła warsztaty szkoleniowe w świetlicach na terenie gminy Orońsko.

Małgorzata Karkosz przygotowała prezentację w której przedstawiła i szczegółowo omówiła wszystkie działania szkoleniowe jakie zostały przeprowadzone. Przedstawiła również animatorów, którzy nawiązali porozumienia z pracownikami kultury i sportu z Urzędu Gminy w Orońsku pracującymi w świetlicach z którymi wspólnie realizowali zaplanowane wcześniej projekty.

Po prezentacji działań szkoleniowych nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla pracowników kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Orońsku.

Cykl szkoleń dla pracowników kultury i sportu dotyczył:

warsztat I – analiza skutków popandemicznych Covid- 19 – rozwój osobisty pracowników
warsztat II – kultura w świetlicy – warsztat integracyjny, wzmacnianie zasobów
warsztat III – innowacyjność jako sposób zaspakajania potrzeb i rozwiązywania problemów w pracy świetlicy w celu dostosowania się do nowych warunków popandemicznych Covid- 19
warsztat IV – zawiązanie partnerstw świetlic z animatorami kultury
warsztat V – wyjazd studyjny w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

Kolejnym punktem podsumowania było przedstawienie pracowników kultury, którzy zaprezentowali działalność w swoim miejscu pracy.

Następnie Elżbieta Sasin pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku przedstawiła uczestnikom spotkania ofertę, którą przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku dla czytelników.

Podczas podsumowania nie zabrakło informacji o działalności stowarzyszenia pn. Orońska Akademia Rozwoju Osobistego i Społecznego. Szczegółowo ten zakres działania przedstawił Roman Woźniak.

W trakcie podsumowania uczniowie klas VII i VIII z PSP im. J. Brandta w Orońsku zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, dzięki której pracownicy kultury i sportu zdobędą wiedzę o możliwości zagospodarowania czasu podopiecznym świetlic w gminie Orońsko.

Podczas podsumowania odbyły się również warsztaty artystyczne dla uczniów klas VII i VIII, które przeprowadziła Marianna Michałowska – artystka rękodzieła i Agnieszka Banaszczyk – florystyka.

Przeprowadzenie warsztatów miało na celu wzbudzić w młodzieży chęć spędzenia wolnego czasu w świetlicy w różny sposób, jak też zachęcić młodzież do realizacji ich pomysłów, które mogą być wprowadzone do działań pracy świetlic.

Podczas warsztatów Agnieszka Banaszczyk pokazała w jaki sposób można wykonać bukiet kwiatowy, box czy inną kwiatową dekorację, natomiast Marianna Michałowska pokazała jak wykonać serwetę, dekoracje czy zabawkę szydełkiem, na drutach czy haftem. Ponadto obie panie stworzyły wystawy swoich prac, a uczniowie chętnie przyswajali potrzebną wiedzę do wykonania tych dzieł.

Kończąc warsztaty uczniowie otrzymali ręcznie wykonane przez Mariannę Michałowską breloczki, a w podziękowaniu dla Małgorzaty Karkosz za przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników kultury i sportu Agnieszka Banaszczyk wykonała piękną kompozycję kwiatową, którą osobiście wręczył Małgorzacie Karkosz, Henryk Nosowski wójt gminy Orońsko.

Szczególne podziękowania skierował Henryk Nosowski w stronę Tadeusza Piętowskiego – dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu za możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszy Szkoleniowego Powiatowego Urzędu Pracy
w Szydłowcu oraz Janowi Guli – prezesowi Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w Szydłowcu. Dzięki pomocy finansowej zostały przeprowadzone wszystkie założenia łącznie z wyjazdami studyjnymi i podsumowaniem cyklu szkoleń.

Na zakończenie uroczystego podsumowania odbyły się wystąpienia okolicznościowe gości. Tadeusz Piętowski dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu zabrał głos informując o pozytywnym odbiorze realizacji cyklu szkoleń. Szczególne podziękowania skierował do Romana Woźniaka dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku za pomysł i poświęcony czas dla pracowników kultury i sportu z Urzędu Gminy w Orońsku.

Dziękując za wspólnie spędzony czas i kończąc oficjalną część uroczystego podsumowania cyklu szkoleń, prowadzący podsumowanie zaprosili uczestników do swobodnych rozmów przy przekąskach przygotowanych przez Nowy Balaton „Kamień i Patelnia” w Chustkach.

Organizatorem podsumowania był wójt gminy Orońsko Henryk Nosowski.

Info. i foto. gmina Orońsko