W najbliższą niedzielę 2 czerwca o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Zygmunta w Szydłowcu sprawowana będzie msza święta w intencji ks. proboszcza Adama Radzimirskiego za 27 lat posługi w naszej parafii. 

Mszy świętej przewodniczył będzie nasz rodak ks. abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski.

Nie zostało to jeszcze oficjalne ogłoszone, ale wszystko na to wskazuje, że dokładnie za miesiąc ks. kanonik Adam Radzimirski uda się na emeryturę. Najbliższa msza święta będzie więc idealną okazją, aby podziękować ks. Adamowi za wieloletnią posługę w szydłowieckiej parafii. W tym czasie dał się poznać jako bardzo dobry gospodarz, szczególnie dbający o szydłowiecką, zabytkową farę.

Kto będzie nowym proboszczem parafii św. Zygmunta w Szydłowcu jeszcze nie wiadomo, ale „giełda” nazwisk ruszyła. Wśród tych najczęściej wymienianych można usłyszeć: ks. Bolesława Mikruta obecnego proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Orońsku, ks. Wincentego Chodowicza obecnego proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, a także o kimś z kierownictwa Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu np. ks. Jarosławie Wojtkunie rektorze Seminarium.

Czy któreś nazwisko jest właściwe? Czy są to zwykłe plotki i życzenia? Nie wiadomo. Przekonamy się o tym z pewnością w najbliższym czasie.

Wracając do ks. kanonika Adama Radzimirskiego warto w tym miejscu przypomnieć dzień 30 stycznia 2014 roku i moment nadania tytułu „Zasłużony dla powiatu szydłowieckiego”. W laudacji mówiącej o życiu ks. Adama Radzimirskiego można było wówczas usłyszeć:

Ksiądz kanonik, proboszcz, Adam Radzimirski, jednocześnie dziekan Dekanatu Szydłowieckiego, od dwudziestu dwóch lat, z wielkim zaangażowaniem, służy swą posługą duszpasterską mieszkańcom Szydłowca oraz sprawnie i skutecznie organizuje działalność Parafii p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku. Jest nie tylko oddanym duszpasterzem, cieszącym się zaufaniem parafian, powiatowym kapelanem strażaków i rzemiosła, opiekunem świetlicy „Nazaret” należącej do Zespołu Parafialnego „Caritas”, czy aktywnym uczestnikiem różnych ważnych wydarzeń w Powiecie Szydłowieckim. Ksiądz Adam Radzimirski dał się poznać również jako człowiek związany sercem z Ziemią Szydłowiecką, a szczególnie z parafią, którą kieruje. Podejmuje się realizacji zadań znacznie wykraczających poza zakres obowiązków proboszcza. Przejawia się to w głębokim rozumieniu i postrzeganiu znaczenia szydłowieckiej fary jako zachowanego przez wieki, miejscowego świadectwa polskiej kultury sakralnej i szeroko pojmowanego dziedzictwa narodowego. Z ogromnym zaangażowaniem, wielką troską, merytorycznie i skutecznie finansowo prowadzi etapowo projekty mające na celu renowację i konserwację kościoła, unikalnego zabytku kultury, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Dzięki swojej determinacji w działaniu ksiądz proboszcz, Adam Radzimirski, przeprowadził konserwację zabytkowych elementów świątyni: ołtarzy, modrzewiowego stropu z niespotykaną polichromią, będącą przykładem rzadkiej architektury sakralnej, także witraży, pięknej grupy rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego, w otoczeniu czterech aniołów, kasetonów pod chórem kościelnym, dzwonnicy, także pokrycia dachowego. Podejmuje się również, z uporem i konsekwencją, wielu innych zadań, z myślą o utrwalaniu wielowiekowego dziedzictwa kulturowego, które kryje w sobie szydłowiecka fara. Ksiądz dziekan, Adam Radzimirski, jest doskonałym kaznodzieją, poświęca uwagę nie tylko sprawom Ojczyzny, jej historii, tradycji niepodległościowych, bohaterów narodowych, podkreślając tym samym znaczenie patriotyzmu w życiu człowieka, tak nieocenionego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Przewodniczył wielu ważnym uroczystościom organizowanym w Powiecie Szydłowieckim. Swoim działaniem potrafi integrować społeczność parafialną. Z inicjatywy księdza Adama Radzimirskiego odbywają się spotkania wielu grup modlitewnych, organizowana jest pomoc charytatywna dla potrzebujących. Ksiądz proboszcz skutecznie motywuje młodzież, nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale również kulturalnie i turystycznie. Oddany sprawom swojej parafii jest bardzo dobrym organizatorem nie tylko życia religijnego, ale też aktywnym uczestnikiem wszystkich ważnych dla Powiatu Szydłowieckiego uroczystości patriotycznych, edukacyjnych i kulturalnych. Ksiądz kanonik pełni też zaszczytną funkcję dziekana Dekanatu Szydłowieckiego, któremu poprzez swoje działania przywrócił dawną rangę. W Powiecie Szydłowieckim, niezmiennie od wielu lat, obdarzany jest szacunkiem i cieszy się wśród mieszkańców niesłabnącym autorytetem. Proboszcz, Adam Radzimirski, to człowiek prawy, zatroskany sprawami, nierozerwalnie łączącymi działania podejmowane w interesie nie tylko parafian, ale również wszystkich mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego, bo przecież szydłowiecka fara to unikalny zabytek mający dla społeczności lokalnej niekwestionowane znaczenie historyczne, artystyczne, religijne. Misja, którą z wielkim zaangażowaniem i konsekwentnie, od ponad dwudziestu lat, realizuje swoim działaniem ksiądz Adam Radzimirski służy, niewątpliwie, dobru mieszkańców i przyczynia się do podniesienia rangi Powiatu Szydłowieckiego na Mazowszu. Decyzja Rady Powiatu w Szydłowcu o nadaniu zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług i wybitnych osiągnięć jako proboszcza, niestrudzenie krzewiącego kulturę chrześcijańską, członka społeczności powiatowej, podejmującego nieustannie działania na rzecz jej integracji oraz zwyczajnie pracowitego, życzliwego, dobrego i wrażliwego Człowieka. Za swoje zaangażowanie na rzecz wspólnoty parafialnej i Powiatu Szydłowieckiego ksiądz Adam Radzimirski został uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami. Są to: Srebrny Krzyż Zasługi – nadany 18 sierpnia 2005 r. za zasługi dla Powiatu, obywateli, ofiarną działalność publiczną, działalność charytatywną; Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła – nadany 19 maja 2011 r., Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego będący wyróżnieniem za działalność, która wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza – nadany 16 czerwca 2011 r. „

Po otrzymaniu tytułu „Zasłużony dla powiatu szydłowieckiego” ks. kanonik powiedział:

(…)połowa tych pochwał, które tu padły przekazuje księżom wikariuszom i wszystkim tym, którzy na przestrzeni 20 lat współpracowali ze mną w Szydłowcu, także wszystkim dobrym ludziom, którzy wspierali mnie przez te lata. Z powiatem szydłowieckim jestem związany od bardzo dawna, pochodzę z Wierzbicy kiedy byłem w szkole podstawowej Wierzbica należała do Powiatu Szydłowieckiego. Pamiętam jako harcerz przyjeżdżałem tutaj na obchody 1 – majowe (…) W tym roku mija 22 lata odkąd jestem proboszczem w Szydłowcu. Jest mi tu bardzo dobrze, bo tu są bardzo dobrzy życzliwi ludzie, wspierający każdego księdza w swojej pracy, dlatego tyle dobrego możemy wspólnie zdziałać. Moim marzeniem jest, żeby nie iść do księży emerytów, tylko zostać tutaj do końca oczywiście ustępując probostwa młodszym księżą i pierwszy raz o tym mówię, złożyć swoje kości na szydłowieckim cmentarzu w grobie dla księży. Niech to szczególne wyróżnienie, które dzisiaj otrzymuje będzie podziękowaniem dla wszystkich, którzy ze mną współpracowali i współpracują w szydłowieckiej farze u św. Zygmunta. Dziękuje za obecność, za życzliwość. „

Wszystkich chętnych zapraszamy na mszę w intencji ks. proboszcza Adama Radzimirskiego w podziękowaniu za 27 lat posługi w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu.