Tematem spotkania były podstawy bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu przez młode osoby oraz zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających w tym tzw. dopalaczy. Wizyta miała charakter prewencyjny mający na celu zwrócenie uwagi na problemy, na jakie mogą być narażone ich dzieci. W spotkaniach policjantów z rodzicami wzięli również dyrektorzy szkoły i grono pedagogiczne.

Podczas spotkania policjanci omawiali podstawy bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu przez młode osoby oraz konsekwencje prawne wynikające z nieodpowiedzialnych zachowań w sieci. Ponadto omówione zostały zagrożenia jakie wynikają z zażywania narkotyków jak również dopalaczy, po które coraz częściej sięga młodzież, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie niesie ich zażywanie. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze zaprezentowali walizkę edukacyjną, dzięki której w sposób praktyczny uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z przedmiotami, jakie wykorzystywane są przez młodzież do zażywania czy przechowywania środków odurzających. Podsumowując spotkanie policjanci omówili rodzaje narkotyków i zaprezentowali formy ich występowania wykorzystując atrapy narkotyków.

sierż. Marlena Skórkiewicz