W piątek 22 maja do szydłowieckiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej dotarła pomoc w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Szydłowiecki Ośrodek Zdrowia otrzymał 200 fartuchów ochronnych wyprodukowanych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim oraz 50 przyłbic zrobionych w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Fartuchy i przyłbice są darem Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej w związku z koniecznością podejmowania działań przeciw epidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2.

Dyrektor SPZZOZ w Szydłowcu Pan Andrzej Piotrowski wspomniał w rozmowie z portalem „Nasz Szydłowiec”, że o pomoc w tej sprawie zwrócił się do Agnieszki Górskiej poseł na Sejm RP, która zabiegała o pomoc dla szydłowieckiej placówki w ostatnim czasie. Dyrektor Piotrowski serdecznie podziękował Pani poseł i darczyńcom za okazaną pomoc.

W najbliższym czasie poinformujemy naszych czytelników o jeszcze wielu innych gestach pomocy, skierowanych w stronę szydłowieckiego Ośrodka Zdrowia w czasie pandemii koronawirusa.

Poniżej przedstawiamy krótkie wypowiedzi mjr Michała Głowackiego – rzecznika prasowego dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach oraz dyrektora Andrzeja Piotrowskiego: