Prace przy budowie mola nad szydłowieckim zalewem dobiegły końca. 8 czerwca odbył się odbiór robót budowlanych zadania pn. „Rozbiórka budynku oświaty i budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu”. 

Wykonawcą prac była firma Budowlano – Remontowa „BUDREM-1” Wiesław Kosonóg z siedzibą w Radomiu.

Komisja w składzie: Marek Artur Koniarczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu, Paweł Surdy – Radny Rady Miejskiej w Szydłowcu, Urszula Grzmil – Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji i Łukasz Kuleta – Inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji przy udziale wykonawcy robót i inspektora nadzoru, podczas przeglądu wykonanych robót budowlanych nie stwierdziła usterek.

Kąpielisko ma być czynne od 17 lipca do 15 sierpnia (czynione są starania, aby ten okres wydłużyć do końca sierpnia). 22 lipca planowane jest uroczyste zwieńczenie pierwszego etapu rewitalizacji zalewu.