Targowisko Miejskie w Szydłowcu nadal zamknięte. Szydłowieccy samorządowcy zastanawiają się co zrobić, o otwarcie targowiska stanowczo apeluje poseł na Sejm RP Agnieszka Górska.

Dziś prawdopodobnie odbędzie się komisja wspólna Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu wysłuchania stanowiska zarządcy targowiska miejskiego czyli spółki Wodociągi i Kanalizacja.

Do burmistrza Szydłowca 29 kwietnia wpłynął wniosek od pięciu komisji Rady Miejskiej z rekomendacją o otwarcie targowiska w możliwie najbliższym terminie, na okres próbny z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tego samego oczekuje poseł Agnieszka Górska, która przysłała do nas treść swojego apelu:

Kochani samorządowcy! Ponawiam swój apel o otwarcie targowisk. 4 maja weszły w życie przepisy odmrażające gospodarkę. Przywróćmy więc funkcjonalność targowisk. Tych miejsc, gdzie konsument, nasze społeczeństwo może zakupić zdrowe lokalne produkty. Targowisko to miejsce pracy i jedyne źródło utrzymania tysięcy rolników i ich rodzin. To w tych miejscach mają oni szansę zbyć produkty wytwarzane w swoim gospodarstwie, a konsument je nabyć.

Kochani! Przypomina,. że Główny Inspektor Sanitarny wydał stosowne zalecenia dotyczące funkcjonowania targowisk i bazarów już 25 marca. TUTAJ możecie to sprawdzić” – pisze Agnieszka Górska.

Z naszych informacji wynika, że komisja wspólna Rady Miejskiej odbędzie się dziś o godzinie 14.00. Jeżeli będziemy wiedzieli jaka została podjęta decyzja z pewnością Was o tym poinformujemy.