21 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego.

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki rozpoczął posiedzenie od przedstawienia nowych członków w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego, który uległ częściowej zmianie po wyborach samorządowych. Przewodnim tematem spotkania był stan przygotowania powiatu do sezonu zimowego. Omówiono gotowość do udzielenia pomocy mieszkańcom powiatu w razie wystąpienia anomalii pogodowych, jak również gotowość pomocy bezdomnym i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu szydłowieckiego omówili problematykę utrzymania przejezdności dróg oraz zapewnienia zabezpieczenia logistycznego tj. transportu i dostarczania niezbędnych środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków komunikacyjnych oraz możliwości czasowego zakwaterowania dla osób ewakuowanych. W takiej sytuacji ważnym zadaniem jest także zapewnienie awaryjnego zasilania w energię elektryczną.

Ważnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2019 rok w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz w zakresie porządku publicznego. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego po wysłuchaniu przedstawionego przez Skarbnika Powiatu Dorotę Jakubczyk projektu budżetu na 2019 rok w/w zakresie, po krótkiej dyskusji zaopiniowali go pozytywnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szydłowcu z/s w Orońsku, przedstawił aktualny stan zagrożenia wystąpienia ASF (afrykańskiego pomoru świń). Sytuacja z ASF w Polsce na dzień 21 grudnia 2018 roku jest bardzo dynamiczna zwłaszcza u dzików i dotyczy już 6-ciu województw, tj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Strefa ochronna (żółta) dotyczy niektórych terenów powiatu radomskiego, tak więc pozostaje kwestią czasu kiedy ASF dotrze na teren Powiatu Szydłowieckiego. Pan Bronisław Uciński dodał, iż w przenoszeniu ASF na duże odległości biorą udział przede wszystkim ludzie, którzy przewożą mięso skażone wirusem lub produkty pochodzące od chorych świń lub dzików. Ta droga szerzenia się choroby to przyczyna pojawiania się nowych ognisk w znacznej odległości od już istniejących. Przykładem może być przeniesienie ASF z Podlasia na Mazowsze. Zachowanie zasad bioasekuracji jest najważniejszym czynnikiem ochrony, zabezpieczenia chlewni przed ASF.

Ponadto zostały przyjęte plany pracy: Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego na 2019 rok.

Starosta na zakończenie spotkania podkreślił duże zaangażowanie i troskę samorządów, inspekcji, służb i straży oraz instytucji publicznych w zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatowej wspólnoty oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

info: szydlowiecpowiat.pl