13 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania nowo wybranym na kadencję 2023-2027 członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki powołał następujące osoby: Marię Wanat, Grażynę Salamagę, Wiolettę Dwornik, Wiolettę Tusińską, Jarosława Basiaka.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania powiatowej społecznej rady należy:

inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych
opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
ocena realizacji programów,
opiniowanie projektów uchwal i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu