W rozgrywkach będą mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą występować tylko za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów).Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 25 lipca 2012 roku w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu pokój nr 206 IIp., bądź telefonicznie 48-617-70 00 wew. 80,81,82 lub 789-062-004.

27 lipca o godzinie 1500 w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie z przedstawicielami drużyn gdzie nastąpi przekazanie terminarza rozgrywek i omówienie regulaminu.W turnieju maksymalnie weźmie udział 12 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dla najlepszych drużyn i najlepszych zawodników przewidziane są atrakcyjne nagrody.