Na szydłowieckicm cmentarzu spoczywają: Henryk Olędzki i Roman Olędzki (bracia biorący udział w PW. Roman zmarł w męczarniach w czasie Powstania w wieku 14 lat, natomiast Henryk wrócił do Szydłowca, by tutaj w 1945 roku zginąć od radzieckiej bomby na szydłowieckim rynku), Tadeusz Stamirowski, Stanisław Wierzbicki oraz Ryszard Cugak (mimo odniesionych w Powstaniu Warszawskim ran, przeżyli. Zamieszkali na stałe w Szydłowcu i tu po latach spoczęli na cmentarzu).

Zgodnie z decyzją burmistrza Szydłowca wydaną na podstawie zarządzenia Wojewody Mazowieckiego, w poniedziałek 1 sierpnia o godzinie 17.00 w gminie Szydłowiec, podobnie jak w większości polskich miast rozlegnie się dźwięk syren alarmowych, którym uczcimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z najtragiczniejszych polskich zrywów niepodległościowych i najbardziej bohaterskich bitew II wojny światowej. Alarmowy ciągły sygnał syren będzie trwał 1 minutę.

O godz. „W”, kiedy rozlegną się syreny, zatrzymajmy się na tę minutę i milcząc oddajmy hołd Bohaterom Powstania.

Po minucie ciszy na grobach bohaterów na cmentarzu parafialnym złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze.

Zapraszamy! Oddajmy hołd bohaterom!