Jedną z form takiego prawidłowego zbierania, są zbiórki prowadzone na terenie gmin w ramach systemu ELEKTRYCZNE ŚMIECI (www.elektrycznesmieci.pl/?zbiorki-elektrosmieci,32)

Warto wziąć udział w zbiórce, ponieważ za wyrzucenie sprzętów RTV/AGD, komputerowych i innych urządzeń elektrycznych do ogólnego śmietnika grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Z kolei planowana zbiórka jest dobrą okazją dla legalnego pozbycia się takich urządzeń.

Przyjęcie sprzętu jest bezpłatne, należy jednak pamiętać, że samodzielne rozbieranie urządzeń na części jest niezgodne z prawem – zatem sprzęt powinien być kompletny. Po zbiórce sprzęt zostaje przekazany do uprawnionego Zakładu Przetwarzania w celu poddania go procesom recyklingu i odzysku.

Więcej informacji na stronie: www.elektrycznesmieci.pl 

Gmina Chlewiska 11.07.2013

Mieszkańcy gminy Chlewiska, proszeni są o wystawienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przed posesje, do godz. 9.00.

Odbiór odpadów elektrycznych odbędzie się w następujących miejscowościach:

Aleksandrów

Antoniów

Borki

Broniów

Budki I; II; III

Chlewiska

Cukrówka

Huta

Krawara

Koszorów

Leszczyny

Majdanki

Nadolna

Ostałów

Ostałówek

Pawłów

Skłoby

Stanisławów

Stefanków

Sulistrowice

Wola Zagrodnia

Zaława

Zawonia

Kontakt: w imieniu Gminy: Justyna Depo 48/ 628-70-53 wew. 16

w imieniu MB Recycling: Stanisław Wyrozumski 692-122-439