Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu serdecznie zaprasza na prelekcję dr. Jacka Jackowskiego – Kierownika Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Prelekcja poświęcona będzie Jadwidze i Marianowi Sobieskim – bohaterom aktualnie prezentowanej muzealnej wystawy czasowej „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” – etnografom, których działalność ma ogromne znaczenie dla polskiej etnografii muzycznej a także powstaniu, rozwojowi i kontynuacji idei tworzenia zasobu źródeł etnofonograficznych dla polskiej nauki i kultury.

Sobiescy byli kontynuatorami idei prof. Adolfa Chybińskiego, który widział nadrzędną potrzebę zachowywania dorobku kulturowego, a w szczególności zapisywania i gromadzenia polskiej muzyki ludowej. Jako studenci Katedry Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego pod kierunkiem prof. Łucjana Kamieńskiego uczestniczyli w pracach badawczych na terenie Wielkopolski i w rezultacie w tworzeniu archiwum nagrań, których początkowo dokonywano za pomocą fonografu. Przedwojenne nagrania zgromadzone w Regionalnym Archiwum Fonograficznym, uległy w czasie okupacji zaginięciu lub zniszczeniu, a dalsze prace badawcze i dokumentacyjne Sobiescy rozpoczęli dopiero po wojnie. Kluczowym bezprecedensowym wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla polskich zbiorów etnofonograficznych była ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego, prowadzona w latach 1950-1954. Była to zorganizowana przez Państwowy Instytut Sztuki, przy technicznej współpracy Polskiego Radia, akcja zbierawcza prowadzona na terenie całego kraju przez siedem ekip badawczych. W późniejszym czasie akcji o tak ogromnej skali i zasięgu już nigdy nie powtórzono.

O znaczeniu AZFM, działalności Jadwigi i Marian Sobieskich i współczesnym rozumieniu kontynuacji ich dzieła przez Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN opowie dr Jacek Jackowski 22 listopada o godz. 18.00 w Komnacie Rycerskiej (Sali wystaw czasowych) szydłowieckiego zamku.

Podczas spotkania odbędzie się również promocja wydawnictwa multimedialnego „Sobiescy-zachowane w dźwiękach”, pod redakcją Anety I. Oborny.

tekst: Katarzyna Zedel

Wstęp wolny

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Sobiescy-zachowane w dźwiękach”, realizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku Jubileuszu 50-lecia powołania MLIM w Szydłowcu.