Zaproszny gość to prezes radomskiego Stowarzyszenia „Mosty do zatrudnienia”.

Stowarzyszenie zajmuję się pomocą osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym:

-w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia,

-organizacją szkoleń i kursów,

-promuje aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Organizatorem spotkania jest Pani Ewa Kaca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczególnie osoby niepełnosprawne i ich rodziny.