Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podziękował szydłowieckim placówkom oświatowym: Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II oraz Przedszkolu Samorządowemu nr 1 im. „Tęczowego Misia”.

Prezydent wysłał list wraz z pamiątkową flagą Polski. W swoim liście prezydent podziękował nauczycielom i dzieciom, które w zeszłym roku szkolnym brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent podkreślił, że udział w tym projekcie edukacyjnym w którym do tej pory wzięło udział siedemdziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży, pozwolił pogłębić wiedzę o historii Polski, rozbudzić wyobraźnię i inwencję u młodych twórców, którzy wykonali wiele fascynujących prac plastycznych i zadań wynikających z realizacji projektu: zasadzenie Drzewa Pamięci, wycieczki regionalne, wymiana pocztówek czy pokaz strojów ludowych, tradycji i zabaw z naszego regionu.

Serdecznie gratulujemy szydłowieckim placówkom!