Udział wziął również szydłowiecki problemista Marian Frąk i podobnie jak w 2014 roku odniósł duży sukces w kategorii 3-chodówek (w tego typu zadaniu zaczynają białe i dają mata czarnemu Królowi w 3 posunięciach). Jedna z jego kompozycji została oceniona bardzo wysoko i otrzymała IV nagrodę, druga otrzymała wyróżnienie a dwie inne pochwały, na 11 nagrodzonych i wyróżnionych kompozycji łącznie w tej kategorii.

Nagrody i wyróżnienia przekładają się na punkty klasyfikacyjne do tytułów szachowych, tym samym szydłowiecki szachista uzyskał dalsze 8 pkt. do normy kandydata na mistrza krajowego w kompozycji szachowej. Należy sądzić, że tytuł ten otrzyma on w niedługim czasie. 26 października 2015 roku Polski Związek Szachowy, za wybitne osiągnięcia twórcze w kompozycji szachowej i sportowe, przyznał mu I kategorię. Teraz, jak widać idzie z osiągnięciami po nowe, wyższe tytuły, do mistrza krajowego włącznie. Arcymistrz Waldemar Tura- przewodniczący Komisji Kompozycji Szachowej PZSzach. poinformował naszego problemistę szachowego, że niebawem otrzyma on również wyróżnienie w kategorii studiów szachowych, gdzie uznanie sędziego arcymistrza Jana Rusinka znalazło jedno z jego studiów biorące udział w konkursie międzynarodowym.

Studia szachowe to jedna z najtrudniejszych dziedzin kompozycji szachowej, tym bardziej cieszy takie wyróżnienie. Również jedna z kompozycji Mariana Frąka (samomat, który w 2014 roku otrzymał II nagrodę ) zostanie przesłana przez PZSzach. do albumu FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej) i ma szansę na zamieszczenie w tym albumie. Umieszczenie kompozycji szachowej w albumie FIDE jest największym wyrazem uznania dla problemistów szachowych i wyróżnieniem. Do albumu trafiają bowiem tylko wybitne kompozycje. Marian Frąk, który kompozycją szachową zajmuje się od 1992 roku jest obecnie znanym problemistą szachowym w Polsce i za granicą. Opublikował ponad 130 kompozycji szachowych. Przez to znany jest również Szydłowiec, którego mieszkańcem jest on 1985 roku.

Dla koneserów sztuki szachowej podajemy jedną z wyróżnionych kompozycji szydłowieckiego problemisty z rozwiązaniem.

Marian Frąk (POLSKA)

1 pochwała

Konkurs PZSzach.- 2015

Białe: Kf1, Hb3, pc7, pf2, Czarne: Kd2, pb4, pb5, f3 -jest to pozycja (a), pozycja (b) -przestawić białego pc7 na pole d6 – Mat w 3 posunięciach

Rozwiązanie: (a) 1. c8G! Kc1 2. Gf5 Kd2 3. Hc2# (b) 1. d7! Kc1 2. d8G! Kd2 3. Gg5# Jest to super meredith (mereditka liczy do 12 bierek w zadaniu , tu jest ich 8) i przedstawia ona zamianę gry białych z dwiema słabymi promocjami białego piona w Gońca, w obydwu pozycjach (a) i (b). Zadanie z dwiema pozycjami, gdzie druga powstaje przez przestawienie tylko jednej bierki (w tym wypadku piona) na inne pole zwie się „bliźniakiem”. Jako „super” określił ją w werdykcie sędzia konkursu mistrz krajowy Hendryk Grudziński z Jeleniej Góry.

Informuje: Zarząd KSz. „Wieża” Szydłowiec