,,Świat według Reksia” to niezwykły, zabawny, poruszający i mądry spektakl, wypełniony muzyką i humorem, opowiadający historię małego chłopca i jego wiernego psa, która w istocie jest teatralną lekcją skupioną tematycznie na realizacji najważniejszych działań edukacyjnych i profilaktycznych, obejmujących dzieci klas 0-III. Zagadnienia profilaktyczne, które były poruszone w bajce to m.in. promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie agresji, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

W tym dniu przedstawiony został także drugi spektakl pt. ,,Twoje nowe jutro” ale skierowany do uczniów klas IV-VI. Celem spektaklu było uświadomienie uczniom szkodliwości substancji psychoaktywnych, łamania prawa w związku z ich używaniem oraz przekazanie podstawowej wiedzy na temat bezpiecznego i właściwego korzystania z Internetu. Spektakle zostały podsumowane ogromnymi brawami, które świadczyły o tym, iż przedstawienia bardzo się uczniom podobały.