Firma METROPOLIS ze Szczecina zaprojektuje krytą pływalnię w Szydłowcu. 
Projekt międzyszkolnego powiatowego basenu przy Zespole Szkół im. KOP ma być gotowy końca br. Planowany termin rozpoczęcia budowy to rok 2019.

Pięć ofert

Powiat Szydłowiecki w budżecie 2018 zabezpieczył kwotę 200 tysięcy złotych na realizację zadnia związanego z opracowaniem dokumentacji na budowę basenu. Do ogłoszonego w czerwcu przetargu zgłosiło się pięć pracowni architektonicznych: z Dębicy, Radomska, Ostrowa Wielkopolskiego, Rybnika i Szczecina. Zaproponowane oferty wahały się w przedziale od ponad 195 do powyżej 500 tysięcy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Metropolis.

Umowa podpisana

12 lipca w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez starostę szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, wicestarostę Adama Włoskiewicza, a spółką Metropolis reprezentowaną przez prezesa zarządu Remigiusza Smolika.

Projekt obejmuje wszystkie kategorie wyzwania: wykonanie kompletnych, kompleksowych, wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Programie funkcjonalno – użytkowym”.

Biuro architektoniczne METROPOLIS działa na rynku od 1997 roku. – Mamy na swoim koncie kilkanaście projektów basenów, m.in. basen olimpijski w Gdyni – mówił na spotkaniu Remigiusz Smolik, prezes zarządu spółki  METROPOLIS.

W trakcie blisko godzinnej rozmowy w gabinecie starosty zostały podjęte, pod wstępną dyskusję, różne warianty uwzględniające zastosowanie najnowszych technologii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i infrastruktury współtowarzyszącej – tak, aby szydłowiecka pływalnia była atrakcyjna, nowoczesna i ekonomiczna w utrzymaniu.

– W rozmowie z prezesem Smolikiem odniosłem miłe wrażenie, ta wielowątkowa dyskusja na temat przyszłości naszego projektu związanego z budową basenu daje poczucie pewności, że możliwym jest pogodzenie oczekiwań mieszkańców powiatu szydłowieckiego, z ilością środków jaka przeznaczmy na ten cel, oscylujących w granicach 14 milionów zł – zaznacza starosta Włodzimierz Górlicki. Czekamy z niecierpliwością na projekt, który będzie gotowy 20 grudnia, a w nowym roku na rozpoczęcie budowy. Ten optymistyczny harmonogram wydarzeń, powinien zakończyć długoletnie oczekiwania na powiatową pływalnię publiczną  w Szydłowcu.

info i foto: szydlowiecpowiat.pl