Gmina Szydłowiec realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępność w Gminie Szydłowiec”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Szydłowiec, dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu realizację zapisów ustawy o dostępności w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w zakresie:

  • dostępności architektonicznej – kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, dotykowe pasy ostrzegawcze, zakup krzesła ewakuacyjnego;
  • dostępności cyfrowej – dodawanie napisów na filmach publikowanych na stronie internetowej, stworzenie dostępnej cyfrowo strony www urzędu zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1;
  • dostępności komunikacyjno-informacyjnej – zakup tabletu z dostępem do tłumacza języka migowego, tablice informacyjne, tabliczki z wypukłymi oznaczeniami, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR w budynku Urzędu Miejskiego, zakup lup optycznych.

Wartość grantu: 100 000,00 zł.

Info: Urząd Miasta w Szydłowcu