13 września burmistrz Szydłowca spotkał się z przedstawicielami lokalnego środowiska kamieniarskiego, aby szczegółowo omówić projekt wykonania kompozycji kamiennej z bloków szydłowieckiego piaskowca, która zostanie ustawiona na miejscu zdemontowanej ze względu na zły stan techniczny, reklamy nieistniejącej już firmy Kambud.

Omawiane przedsięwzięcie zakłada wykonanie instalacji wykorzystującej bloki kamienne (oczyszczone i zaimpregnowane) z reklamy firmy Kambud, uzupełnionej nowymi elementami dostarczonymi przez lokalne podmioty branży kamieniarskiej.

Aktualnie został wykonany projekt techniczny kamiennej kompozycji oraz złożony wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.

W zależności od terminu uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń kompozycja zostanie wykonana pod koniec bieżącego roku bądź wiosną 2024 roku.
Info i foto: Urząd Miasta w Szydłowcu