W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu realizowany jest projekt profilaktyczny „Każdy dzień to krok do celu” przeznaczony dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Podsumowaniem projektu było podsumowanie integracyjne w naszej placówce, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje talenty, umiejętności artystyczne.

Arteterapia to jedna z wielu terapii prowadzonych w naszej szkole, którą uczniowie bardzo lubią i chętnie w niej uczestniczą.

Występ przygotowany z okazji obchodzonego niedawno Światowego Dnia Chorego oglądali zaproszeni goście a wśród nich dyrektor ZEiFO Dorota Nowak oraz przewodnicząca komisji edukacji rady miejskiej Jadwiga Kopycka oraz członkowie szydłowieckiego stowarzyszenia diabetyków.

Gospodarzem spotkania była dyrektor Szkoły Danuta Gnat. Impreza odbyła się pod patronatem burmistrza Szydłowca Artura Ludwa.

Po zakończonej części artystycznej uczniowie mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku ufundowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu.