Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu na projekty dopuszczone do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 oddano 3863 głosów, w tym głosów ważnych 3469, nieważnych 394.

Na poszczególne projekty oddano następującą ilość głosów:

– Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki – 379,

– Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej w Wysokiej – 105,

– Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego – 92,

– Altana dla mieszkańców Szydłówka – 1157,

– Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko – 471,

– Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Barak – 189,

– Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej – 232,

– Budowa chodnika w Jankowicach – 236,

– Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Zastronie – 156,

– Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz – 452.

Na podstawie § 6. ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 59/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 roku, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ustala, listę projektów wybranych do realizacji w roku budżetowym 2017:

1. Altana dla mieszkańców Szydłówka – kwota wniosku 51 970 zł,

2. Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko – kwota wniosku 40000 zł,

3. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373 – kwota wniosku 30 000 zł,

4. Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki – kwota wniosku 60 000 zł,

5. Budowa chodnika w Jankowicach – kwota wniosku 31 000 zł,

6. Zagospodarowanie placu zabaw w Baraku – kwota wniosku 60 000 zł,

7. Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej w Wysokiej – kwota wniosku 5 000 zł,

8. Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego – kwota wniosku 10 000 zł.

W związku z tym, że sumaryczny koszt projektów, które zajęły pierwsze pięć miejsc tj. projekty: Altana dla mieszkańców Szydłówka, Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko, Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373, Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki oraz Budowa chodnika wynosi 212 970 zł, kwota pozostała na realizację kolejnych zadań wynosi 87 030 zł.

Wnioskowana wartość kolejnego zadania z listy rankingowej -Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej to 150 000 zł. Zgodnie z § 6. ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 59/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 roku, w przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy rankingowej projektów, do realizacji zostaje zarekomendowany kolejny projekt z listy, który jest możliwy do realizacji w kwocie jaka pozostała do dyspozycji. W związku z powyższym projekt ten nie będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na rok 2017. Wartość siódmego zadania z listy rankingowej tj.: Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Barak wynosi 60 000 zł. Kwota pozostała na realizację kolejnych zadań wynosi 27 030zł. Wartość zadania na pozycji ósmej listy rankingowej tj.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Zastronie wynosi 30 000 zł, przekraczając tym samym kwotę pozostałą na realizację zadań. W związku z powyższym zadanie to również nie zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na rok 2017

info i foto: szydlowiec.pl