W piątek 20 września na szydłowieckim Rynku Wielkim zorganizowane zostało spotkanie w ramach „Protestu Tysięcy Miast”, który zorganizowany został w wielu miastach w Polsce i na Świecie. 

Za organizację wydarzenia odpowiedzialni byli ludzie z grupy „Szydłowiec in the future”, która swój początek miała przy okazji wakacyjnego spotkania w Herbaciarni „Faktoria”, gdzie uczestnicy rozmawiali o zmianach klimatycznych i o tym jak można sprawić, aby w Szydłowcu żyło się zdrowo.

W piątkowym proteście udział wzięli również uczniowie szydłowieckiego liceum im. Henryka Sienkiewicza, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz inni mieszkańcy Szydłowca. Łącznie na Rynku zgromadziło się około 40 osób.

Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki na temat klimatu, na temat zmian które nas dotyczą, na temat wody, powietrza, plastiku. Organizatorki podpowiadały jak każdy z osobna może przyczynić się, aby Ziemia była odrobinę zdrowsza, a niebezpieczne zmiany nastąpiły ze zdecydowanym opóźnieniem.

Ograniczenie używania plastiku, ograniczenie jedzenia mięsa, oszczędzanie wody, łapanie deszczówki to jedne z wielu działań, które sami możemy robić na co dzień.

Po krótkiej rozmowie wszyscy uczestnicy spotkania zostali poproszeni o napisanie czego będzie brakowało każdemu z nich na martwej planecie, niektóre odpowiedzi były poruszające. Następnie każda z kartek została z innymi hasłami i postulatami przyklejona do taśmy z którą protestujący maszerowali dookoła szydłowieckiego Ratusza wykrzykując m.in hasła „Środowisko ponad wszystko” czy „Orzeł Biały cały w sadzy”.

Na zakończenie publicznego zgromadzenia do uczestników wyszedł burmistrz Szydłowca, któremu wręczono postulaty podpisane przez wszystkich uczestników. Włodarz cieszył się z frekwencji, oraz rosnącej świadomości młodych ludzi, którzy już niebawem będą decydowali o tym co na Świecie, w Polsce czy w Szydłowcu.

Poniżej prezentujemy naszą relację foto i video, gdzie na facebooku toczy się cały czas ożywiona dyskusja, a także listę postulatów:

POSTULATY:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.