Powiat Szydłowiecki realizuje zadanie polegające na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko, na odcinku drogi powiatowej Mniszek – Łaziska – Orońsko. Prace związane z tym zadaniem są prowadzone w miejscowości Łaziska i mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wykonawcą robót, których zakończenie planowane jest na czerwiec tego roku, jest firma Budromost-Starachowice sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 mln złotych, z czego dofinansowanie w kwocie 1,96 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/PGR.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko, na odcinku drogi powiatowej Mniszek – Łaziska – Orońsko, ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowane są m.in. prace związane z budową chodników, remontem nawierzchni. Dzięki tym działaniom, kierowcy, piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z bezpieczniejszych dróg, a mieszkańcy okolicznych miejscowości zyskają lepsze połączenia komunikacyjne.

Info i Foto: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu