Powiat Szydłowiecki przystępuje do kontynuacji przebudowy drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa.

Inwestycja możliwa jest dzięki uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Umowę w tej sprawie 20 maja 2021 r. podpisał z przedstawicielami Powiatu Szydłowieckiego – starostą Włodzimierzem Górlickim i wicestarostą Anitą Gołosz wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Wartość inwestycji to 976 tys. zł. Władze Mazowsza przekazują na ten cel ponad 585 tys. zł.

Prace drogowe będą realizowane na ponadkilometrowym odcinku o szerokości 5,5 m. W skład robót wchodzi wykonanie podbudowy z mieszanki MCE z destruktu, wbudowanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników i oporników betonowych.

Planowany okres realizacji inwestycji drogowej to lata 2021-2023.