11 czerwca odbył się odbiór prac drogowych pn. „Przebudowa ul. Wymysłów Gmina Szydłowiec – przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu w pasie drogowym ul. Wymysłów”.

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo „Interbud” sp. z o.o. Zadanie to kosztowało 232.622,74 zł i zostało sfinansowane z budżetu gminy Szydłowiec.

Komisja w składzie: Michał Kwiatek – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz pracownicy referatu Sylwia Krok i Mariusz Sokołowski przy udziale przedstawiciela wykonawcy oraz inspektora nadzoru stwierdziła, że prace zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu