W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie w ramach którego wykonano zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)” oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Orłów”.

„Przeciwdziałanie COVID-19” rozumiane jest jako wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby. Zatem środki finansowe, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, przeznaczane są również na inwestycje lokalne – bliskie mieszkańcom.

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)

Przedsięwzięcie jest III etapem przedmiotowej inwestycji, która rozpoczyna się od działki nr ewid. 687 realizowanej od 2019 roku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy drodze gminnej w miejscowości Gąsawy Rządowe Niwy (po stronie lewej) działka nr ewid. 735 o szerokości 2 metrów (lokalne zwężenie do 1,5 metra wynikające z ograniczeń terenowych) oraz wykonanie zjazdów do posesji. Długość wykonanego odcinka chodnika wynosi 500 m. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca zadania: Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ul. Towarowa 62, 26-110 Skarżysko Kamienna. Koszt realizacji inwestycji wynosi 193 565,49 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przebudowa drogi gminnej w Orłowie

Zakres przedmiotowego zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 564 metry i szerokości 4,5 metra. Ponadto wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra i zjazdów do posesji. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca zadania: „BUDROMOST – STARACHOWICE” sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock. Kwota wykonania zamówienia – 244 621,68 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

info: gmina Jastrząb