Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu przez beneficjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim bądź umiarkowanym, zamieszkałych na terenie powiatu szydłowieckiego, będących w wieku 15-64 lata.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców z powiatu szydłowieckiego, którzy są zainteresowani pozyskaniem stażystów w miesiącach październik – listopad 2014 r. Informujemy, że Pracodawca może przyjąć dowolną liczbę stażystów.

Sześciomiesięczne staże zawodowe organizowane są po ukończeniu następujących szkoleń:

  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym,
  • Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługą komputera,
  • Pracownik gastronomii z elementami organizacji eventów i carvingiem.

Możliwość odbycia sześciomiesięcznych staży zawodowych pozwoli naszym beneficjentom zdobyć nowe doświadczenia, a w przyszłości ułatwi uzyskanie stałego zatrudnienia.

Przedsiębiorców, którzy są zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków związanych z pozyskaniem stażystów prosimy o bezpośredni kontakt w niżej wymienionych Biurach Projektu:

  • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro w Szydłowcu, ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 6171349
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu, ul. Zamkowa 9, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 6170297

pelnosprawniinfo