W niedzielę 2 lipca na terenie przy świetlicy w Zaborowiu odbył się XXVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych.

Przegląd został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Starosty Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego.

W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 7 zespołów ludowych, które zaprezentowały różnego rodzaju zwyczaje i obrzędy dawnej wsi.  Łącznie w Przeglądzie wzięło udział ponad 100 artystów ludowych.

Jury w składzie:  Grażyna Wieczerzyńska, Adolf Krzemiński,  Marta Łabęcka oceniało  dobór repertuaru, poziom artystyczny oraz charakterystyczne cechy stylu regionalnego. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przeglądu Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Ze względu na wysoki poziom przedstawianych obrzędów sponsorzy ufundowali  nagrody pieniężne dla wszystkich uczestników „XXVI  Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy” w Zaborowiu.

Dyplomy i nagrody pieniężne wręczyli: Wójt Gminy Orońsko Pan Henryk Nosowski i Przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Pan Roman Woźniak. Dopełnieniem nagród pieniężnych były nagrody rzeczowe od Pani Ilony Jaroszek – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, które wręczył Pan Kamil Szpunar – historyk.

Dwa równorzędne Pierwsze miejsca

–  dyplom i nagrodę pieniężną  otrzymał Zespół Obrzędowy „Zakukała kukułeczka” z Gałek Rusinowskich
za obrzęd „Wyprowadzenie do ślubu”

–  dyplom i nagrodę pieniężną  otrzymał Zespół Obrzędowy „Zaborowianki” z Zaborowia za obrzęd „Młocka”

Dwa równorzędne Drugie miejsca

– dyplom i nagrodę pieniężną  otrzymał Zespół  Obrzędowy „Gąsawianki” z Gąsaw Rządowych za obrzęd „Pranie”

– dyplom i nagrodę pieniężną otrzymał Zespół Obrzędowy „Niezapominajki” ze Zbijowa za obrzęd „Przygotowanie do chrztu”

Dwa wyróżnienia pierwszego stopnia dyplomy i nagrody pieniężne otrzymały Zespoły Obrzędowe:

  1. Zespół Obrzędowy „Wesołe Babeczki ” z klubu Senior + z Orońska
  2. Zespół Obrzędowy „ Zdziechowianki ” ze Zdziechowa

Poza konkursem wystąpił:

Jako Gość Specjalny podczas otwarcia „ XXVI  Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy” w Zaborowiu: Zespół Ludowy „GUZOWIANKI”, których członkowie otrzymali dyplom oraz nagrodę pieniężną

Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc, która otrzymała dyplom oraz nagrodę pieniężną

Kapela Mieczysława Zamkowskiego z Golędzina gm. Zakrzew, która otrzymała dyplom oraz nagrodę pieniężną   

Podczas przerw miedzy występami  oraz na zakończenie Przeglądu  wystąpił Zespół „Randevu”

Info i foto: Urząd Gminy Orońsko