Na redakcyjnego maila otrzymaliśmy wiadomość od radnego powiatowego Marka Sokołowskiego. Radny pisze w nim o kuriozalnych według niego decyzjach przewodniczącego Rady Powiatu Romana Woźniaka.

Poniżej w całości publikujemy wiadomość od radnego Marka Sokołowskiego:

Trwa impas w sprawie odwołania Starosty Szydłowieckiego, spowodowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu Romana Woźniaka. Warto przypomnieć że Starosta Włodzimierz Górlicki, pismem dnia 18 października, poinformował pana Woźniaka, skądinąd przewodniczącego Rady Powiatu, o fakcie iż został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu. 

Na sesji Rady Powiatu w dniu 3 listopada, starosta powiedział „W dniu 13 października bieżącego roku, wyrokiem sądu zostałem prawomocnie uznany za winnego popełnienia czynu zabronionego z artykułu 231 polegającego na przekroczeniu uprawnień przy wydawaniu decyzji rekultywacyjnych dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu szydłowieckiego. W skrócie mówiąc w sprawie, która się toczy od 2018 roku i budzi wiele emocji, wymierzona przez sąd kara uniemożliwia mi dalsze zajmowanie stanowiska starosty. W związku z tym nie wykonuję, nie podejmuje żadnych czynności, jakichkolwiek czynności łączących się z zajmowaniem stanowiska starosty. Nie podejmowanie tych czynności jest też związane z oczekiwaniem na rozstrzygnięcia Rady Powiatu, bo rozstrzygnięcie Rady Powiatu dotyczy stosunków pracy.”

Oświadczenie, takiej samej treści jak przed Radą Powiatu, opatrzone własnoręcznym podpisem pan Włodzimierz Górlicki przesłał, w tym samym dniu 3 listopada do portalu Nasz Szydłowiec. Oświadczenie to zostało opublikowane na stronie internetowej i jest dostępne dla opinii publicznej. 

Wydaje się to być oczywistym, że Rada Powiatu uzyskała najpóźniej 3 listopada, wiarygodną informację o fakcie prawomocnego skazania Starosty Szydłowieckiego. Inaczej jednak uważa pan przewodniczący Woźniak, który w tej materii stosuje obstrukcje prawną czego dał wyraz w dniu 3 listopada, a jeszcze dobitniej chce to uczynić 1 grudnia, gdy to na sesji Rady Powiatu, radni zamiast podjąć uchwałę o odwołaniu starosty Górlickiego, mają głosować czy otrzymany, prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Szydłowcu, jest wiarygodną i wystarczającą dla Rady Powiatu informacją, na podstawie której mogą odwołać starostę Włodzimierza Górlickiego. 

Przygotowana przez Przewodniczącego Rady uchwała, bowiem ma dopiero stwierdzić że Rada Powiatu, uzyskała informację o fakcie prawomocnego skazania Starosty Szydłowieckiego. 

Widoczne jest przełożenie wajchy w kierunku odwołania, jednak Przewodniczący Wozniak, zamiast procedować odwołanie dopiero mówi o odwołaniu i to jeżeli Rada Powiatu stwierdzi, że prawomocny wyrok sadu jest wystarczająca informacją dla radnych koalicji, na czele której najwyraźniej stoi teraz Roman Woźniak. Nie można inaczej tego nazwać jak naśmiewaniem się z Sadu i jego wyroków, w tym naśmiewanie z 5 letniego zakazu zajmowania stanowiska przez Starostę Szydłowieckiego. Przypomnieć warto, iż wymierzona przez sąd kara uniemożliwia staroście dalsze zajmowanie stanowiska starosty. Na Radę Powiatu jako organ władny podjąć w tym przypadku decyzję, ustawa o zatrudnieniu pracowników samorządowych nakłada obowiązek jego odwołania w terminie 30 dni od uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu. Ten termin biegnie naszym zdaniem najpóźniej od dnia 3 listopada.  

Niegdyś była mowa o falandyzacji prawa, termin powstał od nazwiska prezydenckiego prawnika, w Szydłowcu trzeba by napisać o” woźniakowaniu” prawem w Radzie Powiatu. Czemu to robi Przewodniczący Powiatu, po to aby maksymalnie wydłużyć termin odwołaniu bowiem jeśliby przyjąć iż Rada dopiero 1 grudnia dowiedziała się o fakcie skazania, to uchwałę o jego odwołaniu Przewodniczący będzie musiał przedłożyć Radzie dopiero w samej końcówce grudnia, biorąc  30 dniowy termin wypowiedzenia starosta nie będąc starostą, będzie starostą do końca stycznia 2024. Obawiać się należy reperkusji prawnych, które mogą nie być miłe ani dla starosty ani dla przewodniczącego rady Powiatu w Szydłowcu.  Czy ktoś z tej „dwójki” myśli o Powiece Szydłowieckim i jego reputacji, w 25 lecie jego powstania. Należy wątpić… 

Marek Sokołowski, Radny Powiatu

…………………………………………………………..

Tutaj więcej informacji o sprawie:

Sesja Rady Powiatu Szydłowieckiego i znów sprawa starosty szydłowieckiego