Pierwsze takie zajęcia odbyły się 5 października, gdzie uczniowie przygotowali pizze. Uczniowie z niepełnosprawnością oprócz umiejętności czytania, pisania i liczenia, nabywają również wiedzę o praktycznej stronie życia tj. przygotowywanie posiłków, nakrywanie i podawanie do stołu, sprzątanie. Zajęciom tym przyświeca cel przygotowania naszych uczniów do autonomicznego życia w rodzinie i społeczeństwie. Zapewnienia każdej jednostce szansy na osiągnięcie sukcesu w życiu. Nasze dokonania kulinarne zakończyły się degustacją i poczęstunkiem naszych przyjaciół i sympatyków klasy. Zajęcia sprawiły wiele radości oraz dostarczyły mnóstwo pozytywnej energii naszym uczniom. Dzięki nim poczuli się oni dowartościowani i bardziej pewni swoich możliwości.