1 sierpnia 2019 roku 75. rocznica Powstania Warszawskiego, zbrojnego wystąpienia przeciwko okupującym Warszawę wojskom hitlerowskim. Była to największa akcja militarna zorganizowana podczas II wojny światowej przez Armię Krajową, zorganizowana została w ramach Akcji „Burza”. 

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni, dziś nazywane „63 – dniami chwały”. Zakończyło się 3 października 1944 roku. W Powstaniu walczyło około 50 tysięcy polskich żołnierzy, setek tysięcy sięga liczba zabitych: żołnierzy i cywilów.

W Powstaniu Warszawskim udział brali również mieszkańcy Szydłowca, którzy dziś spoczywają na szydłowieckim cmentarzu. Z tego względu każdego roku mieszkańcy Szydłowca spotykają się przy ich grobach, aby oddać im cześć i chwałę, za ich bohaterską postawę.

Na naszym cmentarzu pochowanych jest pięciu powstańców warszawskich: Henryk Olędzki, Roman Olędzki, Ryszard Cugak, Tadeusz Stamirowski oraz Stanisław Wierzbicki. 

Spotkajmy się 1 września w Godzinę „W”, w godzinę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, na szydłowieckim cmentarzu i wspólnie wspomnijmy tych, którzy walczyli za wolną Polskę.