10 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie odnowionego miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu. Projekt, zrealizowany w ramach inicjatywy „Poprawy infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wschód”, pochłonął kwotę 450 tysięcy złotych. Nowa nawierzchnia, sygnalizatory świetlne, znaki drogowe oraz stojaki na rowery stanowią znaczącą poprawę dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników tego miejsca. Niestety, mimo licznych udogodnień, jednym z brakujących elementów okazała się być publiczna toaleta.

W szczególności zaniepokojenie wzbudziło brak dostępu do sanitariatów dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, którzy nie mieszkają w bliskim sąsiedztwie miasteczka.

W imieniu mieszkańców pobliskich bloków, wystąpił z interpelacją do burmistrza Szydłowca Artura Ludwa radny Marek Artur Koniarczyk, który zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia możliwości skorzystania z toalety publicznej, zwłaszcza w okresie wiosennym, kiedy aktywność na placu zazwyczaj wzrasta. Dzieci i młodzież, a także ich opiekunowie, powinni mieć zapewnione warunki higieniczne, aby korzystanie z tego miejsca było pełnowartościowe i komfortowe.

W odpowiedzi na interpelację burmistrz Szydłowca oświadczył, że Urząd Miejski w Szydłowcu nie dysponuje toaletą przenośną, która mogłaby zostać ustawiona w obrębie miasteczka ruchu drogowego. Jednakże, istnieje możliwość rozwiązania tego problemu poprzez podjęcie konkretnych działań.

W pierwszej kolejności, konieczne jest utworzenie zadania i zabezpieczenie środków przez Radę Miejską na zakup toalety przenośnej oraz na jej utrzymanie. Niezbędne jest również przewidzenie środków finansowych na cykliczne serwisy, aby zapewnić mieszkańcom zawsze czystą i higieniczną toaletę.

Warto zauważyć, że miasteczko ruchu drogowego znajduje się w obrębie osiedla mieszkaniowego, w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Zanim jednak podejmie się decyzję o zakupie i ustawieniu przenośnej toalety na tym terenie, istotne jest sprawdzenie, czy taka lokalizacja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców pobliskich bloków. Konsultacje z mieszkańcami oraz analiza wpływu na otoczenie mają być kluczowe dla skutecznego wdrożenia tego rozwiązania.

My już dziś chcielibyśmy poznać wasz głos odnośnie ustawienia toalety publiczne na terenie miasteczka ruchu drogowego w Szydłowcu.