Gmina Mirów na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z terenu gminy zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.

W punkcie można uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie czy wniosku o płatność.

Zachęcamy do odwiedzania punktu, który mieści się w budynku Gminy Mirów, codziennie w godz. 12-14. Kontakt telefoniczny pod numerem 48 628 38 89.

Z programu mogą skorzystać osoby, które posiadają dom jednorodzinny lub lokal wydzielony w takim domu oraz chcą wydawać mniej na ogrzewanie, żyć komfortowo, dbać o zdrowie i środowisko.

Wysokość dotacji jest zależna od osiąganych dochodów – im niższe dochody tym wyższa dotacja!

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/