Akcję zorganizowały dzieci ze szkolnego wolontariatu pod opieką p. Julity Świercz-Kęski.